Multi-function

 

Optacal Fiber Sensor

首页    光电开关    方形接近开关    T4Z系列光电开关

T4Z系列光电开关

T4Z

内置小型放大器型光电传感器

●光轴调整简单/光轴与机械轴的偏差控制在±2.5°以内
●高稳定性/独特的干扰光规避算法
●保证低温工作性能,冷冻仓库中也能使