Multi-function

 

Optacal Fiber Sensor

首页    光电开关    方形接近开关    T4M系列光电开关

T4M系列光电开关

T4M

AC/DC电源都适用的长距离光电传感器

●良好的可视性(采用可见光点的红色LED、即使在远处也能一目了然的大指示灯)
●提高操作性能(灵敏度调节旋钮、动作模式切换开关大型化)
●自由电源输入(DC24-240V/AC24-240V)